fbpx

Terms and conditions   

* Powerwalkingclub/ Power walking trainer reserves the right to cancel a training in in case there are not enough participant. We try to find an alternative after consultation. In hazardous weather conditions, including thunderstorms, storms, extreme heat, snow or ice, a training can be canceled.

* Payments must be made through the designated payment system. The validity of the cards is stated in the rates.

* Participation in a Power Walking training is entirely at your own risk. Powerwalkingclub/Power walking trainer is not responsible for any injury or other damage that may be incurred by the participants during or as a result of a training. Training advice is always noncommittal and is followed up at your own risk. Also, Powerwalkingclub/Power Walking trainer is not liable for damage to and / or loss of personal property for any reason, arising during or in connection with the activities organized by Powerwalkingclub/Power walking trainer.

* A Power Walking training is intensive and injuries can occur. Participants should assess themselves whether they are suitable for participation in the training. If you have health problems or obesity, or if you have any other reason to doubt whether you can participate in the  training participation, I strongly recommend that you first seek advice from a doctor.

* Powerwalkingclub/Power walking trainer reserves the right to exclude unsuitable participants from participating in a training.

* You agree entirely at their own risk and at your own responsibility to take part in the training of Powerwalkingclub/Power walking trainer.

* You agree that your data will be kept by Powerwalkingclub/Power walking trainer. Powerwalkingclub/Power Walking trainer hereby declares that neither the data will be disclosed to third parties for the purpose of privacy legislation.

* The text of these terms and conditions is offered in the Dutch language and in English. In case of conflict or if something is unclear, the Dutch version will prevail.

 

 Nederlands

  • Powerwalkingclub/Power walking trainer behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
  • De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeldt bij de tarieven.
  • Deelname aan een Power Walking training geschiedt geheel op eigen risico. Powerwalkingclub is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Powerwalkingclub/Power walking trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Powerwalkingclub/Power walking trainer georganiseerde activiteiten.
  • Een Power Walking training is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
  • Powerwalkingclub/Power walking trainer behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
  • Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Powerwalkingclub/Power walking trainer.
  • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Powerwalkingclub/Power walking trainer bewaard zullen worden. Powerwalkingclub/Power walking trainer verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

What is Power walking?

Power Walking is walking in a brisk pace. The muscle enhancing exercises that are done in between make sure you burn more fat and your body will tone.
Read more

CONTACT

Stieltjesstraat 156
3071 JX Rotterdam
T. 06 24663989
E. info@powerwalkingclub.com

KvK: 54336090
Rabobank: NL35 RABO 0138 1476 98

Terms and conditions