• Powerwalkingclub behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
  • De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeldt bij de tarieven.
  • Deelname aan een Power Walking training geschiedt geheel op eigen risico. Powerwalkingclub is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Powerwalkingclub niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Powerwalkingclub georganiseerde activiteiten.
  • Een Power Walking training is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
  • Powerwalkingclub behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
  • Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Powerwalkingclub.
  • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Powerwalkingclub bewaard zullen worden. Powerwalkingclub verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

What is Power walking?

Power Walking is walking in a brisk pace. The muscle enhancing exercises that are done in between make sure you burn more fat and your body will tone.
Read more

CONTACT

Stieltjesstraat 156
3071 JX Rotterdam
T. 06 24663989
E. info@powerwalkingclub.com

KvK: 54336090
Rabobank: NL35 RABO 0138 1476 98

Terms and conditions